Soğuk İş
Takım Çelikleri

Kesme, bükme, sıvama, delme gibi soğuk şekillendirme yöntemlerinde kullanılan soğuk iş takım çeliklerinden beklentiler her geçen gün artmaktadır. Sektör en iyi aşınma direncinin yanı sıra tokluğun da çok yüksek olduğu özel takım çeliklerini kullanmaya doğru yönelmektedir. Bu ihtiyaca cevap verebilmek için temel bilinen çeliklerin yanı sıra Tiangong özel patentli TGX8 ve TGX10 ürünlerini geliştirmiştir.

Yine bu ihtiyaca cevap verebilmek adına TG fabrikalarında konvensiyonel üretilen çeliklerin “Spray Forming” yöntemiyle de üretimi yapılmaktadır.  Spray Forming yöntemi sıvı takım çeliği alaşımlarının bir gaz yardımıyla atomize edilmesine dayanır. Atomize olmuş sıvı metal damlacıkları soğutucu yüzey üzerine yönelirler ve bu yüzeye çarparlar. Çarpmanın etkisiyle yassılaşır ve küçük diskler şeklinde üst üste birikerek katılaşırlar. Bu yöntemle üretim sayesinde aşınma direnci ve tokluğu daha yüksek ve daha ekonomik ürünler sunmaktayız.

TG KALİTECSiMnCrMoVDİĞERAISI
1.23791,500,350,4012,000,750,75-D2
TGX81,080,400,308,502,000,50--
TGX101,001,000,407,502,800,40--
1.23631,000,300,705,101,150,30-A2
1.20802,050,250,3011,50---D3
1.24362,100,200,3012,00--W 0,80
D6
1.27670,450,200,351,400,25-Ni 4,006F3
1.28420,900,252,000,35-0,10-O2
1.2360 Mod. 0,510,900,358,001,501,37--